Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/includes/application.php on line 539

Items filtered by date: Tuesday, 05 April 2016 - Like - stiri Alba Iulia

Angajari din sursa externa la Politia Alba: 164 de persoane s-au inscris in primele doua zile

Peste 160 de candidaţi s-au înscris, până acum, la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă, a 50 de funcţii de agent de siguranţă publică, la posturile de poliţie comunale din judeţ.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba reaminteşte condiţiile de participare la concurs.

În primele două zile de înscrieri la concursul organizat, în vederea încadrării, din sursă externă, a 50 de posturi, specialitatea ordine publică, repartizate la Posturile de Poliţie Comunală din judeţul Alba, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba s-a prezentat 164 de persoane care au depus cereri de participare.

Persoanele care doresc să devină agenţi de poliţie, se pot înscrie la concursul organizat, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor CONDIŢII:

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română scris şi vorbit;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

- nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

- îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;

- îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

- trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

- să dețină permis de conducere categoria „B”.

Fiecare candidat optează, la înscriere, pentru un singur post din cele scoase la concurs.

Reamintim posturile de poliţie comunale din judeţul Alba, la care sunt scoase la concurs funcţiile de poliţist de siguranţă publică: Cricău, Galda de Jos (2 posturi), Meteş, Berghin, Blandiana, Săliştea, Vinţu de Jos (2 posturi), Ceru-Băcăinţi, Hopârta, Livezile, Lopadea Nouă (2 posturi), Râmetea, Stremţ (2 posturi), Ponor, Fărău, Lunca Mureşului, Noşlac, Unirea (2 posturi), Crăciunelu de Jos (2 posturi), Mihalţ, Roşia de Secaş, Cetatea de Baltă, Jidvei ( 2 posturi), Sâncel, Şona, Câlnic, Gârbova ( 2 posturi), Pianu de Sus (2 posturi), Săsciori, Şugag, Cut, Daia Română, Şpring (2 posturi), Arieşeni, Bistra, Horea, Almaşu Mare, Ciuruleasa, Roşia Montană şi Ocoliş.

Dacă eşti o persoană onestă, ai o atitudine pozitivă, poţi relaționa ușor cu alte persoane, poţi să lucrezi eficient ca membru al unei echipe, dar să fii eficient şi în munca individuală, îți dorești să te perfecționezi în permanență, poţi să cântăreşti o situaţie şi să decizi asupra celui mai potrivit mod de acţiune, eşti pregătit să lucrezi în  schimburi și să faci față unor situații care pot implica un grad de pericol fizic, vino și alătură-te echipei Poliției Române!

Pentru mai multe detalii poate fi consultat site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba  : https://ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

Comunicat IPJ Alba

Read more...

Angajari la IPJ Alba: Incadrari din sursa externa, pe 50 de posturi

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba reaminteşte celor interesaţi faptul că au început înscrierile concursul organizat în vederea încadrării, din sursă externă, a 50 de posturi, specialitatea ordine publică, repartizate la Posturile de Poliţie Comunală din judeţul Alba.

Posturile de poliţie comunale sunt următoarele: Cricău, Galda de Jos (2 posturi), Meteş, Berghin, Blandiana, Săliştea, Vinţu de Jos (2 posturi), Ceru-Băcăinţi, Hopârta, Livezile, Lopadea Nouă (2 posturi), Râmetea, Stremţ (2 posturi), Ponor, Fărău, Lunca Mureşului, Noşlac, Unirea (2 posturi), Crăciunelu de Jos (2 posturi), Mihalţ, Roşia de Secaş, Cetatea de Baltă, Jidvei ( 2 posturi), Sâncel, Şona, Câlnic, Gârbova ( 2 posturi), Pianu de Sus (2 posturi), Săsciori, Şugag, Cut, Daia Română, Şpring (2 posturi), Arieşeni, Bistra, Horea, Almaşu Mare, Ciuruleasa, Roşia Montană şi Ocoliş.

De asemenea, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au început înscrierile la concursul pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie, prin reîncadrare ca poliţist. Funcţia scoasă la concurs este de agent de siguranţă publică la Postul de Poliţie Comunal Vinţu de Jos.

În perioada 1-8 aprilie 2016, persoanele care doresc să participe la concursurile organizate, pot depune cereri de înscriere, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, din municipiul Alba Iulia, P-ţa I.C.Brătianu, nr. 1 A, după următorul program:

- în zilele de 04.04.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 08.04.2016,  în intervalul orar 09:00-16:00;

- în ziua de 06.04.2016 în intervalul orar 09:00-20:00;

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, , după următorul program:

- în zilele de 04.04.2016, 05.04.2016, 06.04.2016, 07.04.2016, 08.04.2016, 11.04.2016, 12.04.2016, 13.04.2016, 14.04.2016  în intervalul orar 09:00-16:00;

- în ziua de 15.04.2016 în intervalul orar 09:00-20:00;

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul.

Dosarele, în volum complet, vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 5 ) şi CV;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6);
 • copia permisului de conducere;

Concursul se va desfăşura în cursul lunii mai 2016 şi va cuprinde următoarele probe: evaluarea performanţei fizice, test scris, de tip grilă, interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor).

Testul scris, tip grilă se va susţine pe data de 14 mai 2016. Înainte de aceste probe, fiecare candidat va fi evaluat din punct de vedere medical şi psihologic.

Pentru mai multe detalii poate fi consultat site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba  : https://ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

 

Read more...

Calutul de bronz de la Teleac

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia prezintă în cadrul manifestării Exponatul lunii aprilie o piesă cu remarcabile valenţe artistice descoperită în anul 1978, cu ocazia cercetărilor arheologice întreprinse pe raza  marii fortificații preistorice de la Teleac. Este vorba despre o statuetă miniaturală din bronz, reprezentând un cal puternic stilizat. Reprezentările de cai  cunoscute în arealul Europei de sud-est în perioada epocii fierului sunt modelate de obicei din lut, piesele din metal fiind extrem de rare. Singura analogie existentă pe teritoriul României este căluțul de bronz descoperit într-un mormânt tumular la Bujoru (jud. Teleorman), care datează şi el din sec. VIII î. Chr. Analogii mai îndepărtate pot fi găsite tocmai pe teritoriul Armeniei, ceea ce justifică încadrarea piesei de la Teleac în categoria aşa-numitelor bronzuri "traco-cimeriene", în care tradiţiile zonei balcano-carpatice se îngemănează cu arta populaţiilor stepice orientale.
Vernisajul va avea loc marți, 5 aprilie 2016, ora 10.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Direcția Județeană pentru Cultură Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686