Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/includes/application.php on line 539

Items filtered by date: Wednesday, 06 April 2016 - Like - stiri Alba Iulia

Cum se va desfasura concursul in vederea incadrarii din sursa externa

COMUNICAT

În vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliției Române, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba continuă înscrierea candidaţilor pentru ocuparea celor 51 de posturi de agenţi de siguranţă publică repartizate la posturi de poliţie comunale din judeţul Alba (50 - încadrare din sursă externă şi unul pentru reîncadrare unui fost poliţist).

Concursul va consta  în  următoarele probe:

- evaluarea performanţei fizice;

- test scris, de tip grilă;

- interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii).

Probele pentru evaluarea performanţei fizice sunt următoarele :

- flexie abdominală;

- alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii femei.

Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale.

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba test scris se va desfăşura în data de 14 mai a.c., şi va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către comisia de concurs din cadrul IGPR, din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le dețin candidații.

Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Ora și locul unde se va desfășura proba test scris se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluarea a performanţei fizice şi la proba test scris.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii:

a) nota la proba test scris;

b) nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă;

c) nota la bacalaureat, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice;

d) nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris, dacă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la lit. a) - c), doi sau mai mulţi candidaţi sunt la egalitate. Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.

Mai multe detalii privind calendarul întregii activităţi, tematica şi bibliografia, precum şi alte date de interes pot fi obţinute accesând:  https://ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

 

Read more...

CONCURS DE POEZIE ”Copiii Romaniei creeaza”

Centrul Cultural al M.A.I. organizează cea de-a XXIII-a ediție a Concursului Național de Poezie ”Copiii României creează”.

Copiii din judeţul Alba, interesaţi să participe la concurs, sunt invitaţi să-şi transmită creațiile la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba. 

În perioada aprilie – mai 2016,Centrul Cultural al M.A.I. organizează cea de-a XXIII-a ediție a Concursului Național de Poezie ”Copiii României creează”.

Tema acestei ediţii este ”Culorile copilăriei”, iar concursul este deschis tuturor copiilor din România, pe categorii de vârstă, respectiv 8-11 ani, 12-15 ani și 16-18 ani.

Concursul se desfășoară în două etape, prima fiind la nivel județean, în perioada 07 aprilie – 10 mai 2016.

Ce-a de-a doua etapă se va desfăşura la nivelul Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, când poeziile înscrise în concurs vor fi selectate, jurizate şi vor fi acordate premii. Vor fi acordate câte 3 premii şi 4 menţiuni pe fiecare categorie de vârstă.

Copiii din judeţul Alba interesaţi să participe la acest concurs, sunt invitaţi să trimită poeziile precum şi fișa de înscriere completată, până la data de 10.05.2016, la sediul Inspectoratului de Poliție Judeţean Alba, P-ţa Ion IC Brătianu, nr. 1 A, Alba Iulia.

Concurenții pot participa cu cel mult 3 poezii, iar fiecare lucrare va avea menționate pe verso școala/liceul, clasa, adresa de domiciliu, localitatea, județul, numele și prenumele concurentului, precum și numărul de telefon al profesorului coordonator sau al părintelui / elevului.

Read more...

POLITISTII LOCALI ALBAIULIENI CAMPIONI

Federația Națională a Polițiștilor Locali din România (F.N.P.L.) a organizat  în data de 31.03 - 01.04.2016 sub coordonarea vicepreședintelui F.N.P.L. Ovidiu Vasile BANGA, în municipiul SATU MARE, jud. SATU MARE, mai multe competiţii sportive, la următoarele probe:  șah, tir și tenis de masă.

Rezultatele finale ale probelor de concurs au fost următoarele:

Şah:

Locul I - MARIAN IOAN (Alba Iulia)

Locul II - ROMAN SORIN (Cluj-Napoca)

Locul III - BUSUIOC FLORIN (Mediaș)

Tir echipe execuție:

Locul I -  HAIDU GHEORGHE / LOLOS CIPRIAN (Satu Mare)

Locul II -  CALOTĂ MARIN  / ARDELEANU MARIUS VIOREL (Alba Iulia)

Locul III - BERE ADRIAN  /CIOAZA SAMUEL  (Cluj-Napoca)

Tenis de masă echipe:

Locul I -SARCAU CRISTIAN /VACAR OVIDIU (Mediaș)

Locul II - SAVEANU DOREL/SAVEANU FLORIN (Satu-Mare)

Locul III - MIHĂILESCU MARIAN  /COSTEA CĂTĂLIN (Alba Iulia)

Campionii celor 3 competiţii s-au calificat pentru faza finală ce va avea loc în perioada 23 Aprilie 2016  în localitatea Tărlungeni, Județul Brașov.

 
Read more...

Fonduri alocate pentru plata despagubirilor proprietatilor expropriate de pe amplasamente suplimentare ale Autostrăzii Sebes–Turda – Lot 3

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată aflate pe amplasamentele suplimentare care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării Autostrada Sebeș – Turda – Lot 3 și al Variantei de ocolire a municipiului Brașov, precum și fondurile necesare pentru plata despăgubirilor.

Printr-o Hotărâre, Guvernul a alocat suma de 1,126 milioane de lei, fonduri destinate despăgubirii proprietarilor ale căror imobile vor fi expropriate pe amplasamentul suplimentar al Autostrăzii Sebeș – Turda – Lot 3. Este vorba despre 915 imobile situate pe raza localităților Aiud și Mirăslău din județul Alba, în suprafață totală de 289.407 mp. 

Proiectul "Autostrada Sebeș-Turda" prevede construirea autostrăzii pe teritoriul județelor Alba și Cluj, pe o lungime totală de 70 km.

De asemenea, printr-o altă Hotărâre, a fost alocată suma de 8,934 milioane de lei pentru plata despăgubirilor proprietarilor ale căror imobile vor fi expropriate de pe amplasamentul suplimentar al Variantei de ocolire a municipiului Brașov, Tronson II-DN11-DN 13. Este vorba despre 279 de imobile în suprafață totală de 97.285 mp de teren, respectiv construcții și împrejmuiri situate pe terenurile supuse exproprierii, situate pe raza localităților Sânpetru și Brașov din județul Brașov.

Sumele necesare despăgubirilor se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și au rezultat ca urmare a Raportului de expertiză întocmit de către un expert autorizat al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), conform Legii 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, cu modificările și completările ulterioare, precum și normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Read more...

Ziua Sportului Curat, sarbatorita in fiecare an pe 10 aprilie

"Ziua Sportului Curat" va fi marcată în fiecare an pe 10 aprilie, România alăturându-se astfel statelor care au aderat la Convenția internațională împotriva dopajului în sport și a Codului Mondial Anti-Doping.

În acest sens, Guvernul a adoptat o Hotărâre. Pentru a sărbători această zi, se vor organiza acțiuni de educare, informare și prevenire a dopajului în sport, adresate îndeosebi tinerilor, cu precădere sportivi și practicanți ai sportului recreativ, precum și personalului din anturajul acestora. Scopul este acela de a avertiza cu privire la pericolele utilizării substanțelor interzise.

Agenția Națională Anti-Doping și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și organizațiile neguvernamentale, vor organiza acțiuni educative, de informare și de promovare a valorilor olimpismului, sportului curat și fair play-ului, în concordanță cu principiile Convenției internaționale împotriva dopajului în sport și ale Codului Mondial Anti-Doping.

Prin Legea 367/2006, România a aderat la prevederile Convenției internaționale împotriva dopajului în sport și a Codului Mondial Anti-Doping, angajându-se astfel să transpună, la nivel național, măsurile legislative în domeniul anti-doping, precum și politicile anti-doping la nivel mondial. În numele României, Agenția Națională Anti-Doping a acceptat la simpozionul INADO-WADA ca și în țara noastră ziua de 10 aprilie să devină "Ziua Sportului Curat".

Read more...

Pentru prima data din 1980, Romania are un reprezentant in Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale

La 5 aprilie 2016, în cadrul sesiunii de coordonare și management al Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC), candidata României, prof. Laura Maria Crăciunean, a fost aleasă membră a Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale (CESCR), urmând să ocupe unul dintre cele 9 locuri devenite vacante pentru mandatul 2017-2020. Misiunea Permanentă a României la ONU s-a implicat activ în promovarea cu succes a acestei candidaturi.

Alegerea prof. Laura Crăciunean, prin aclamare, de către statele membre ale ECOSOC, confirmă profilul profesional solid al candidatei nominalizate de Guvernul României.

Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale (CESCR) este format din 18 experți și are ca responsabilitate monitorizarea punerii în aplicare de către statele părți a Pactului Internațional pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale. România nu a mai fost reprezentată în acest comitet din anii 1980.

Atenția acordată de România activității acestui organism convențional în domeniul drepturilor omului se înscrie în activismul țării noastre în domeniul dezvoltării durabile sub egida ONU, activitatea CESCR fiind importantă în sprijinirea implementării prevederilor Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, adoptata de cele 193 de state membre ale Organizatiei Natiunilor Unite in luna septembrie 2015.

Read more...

"THE FORGOTTEN VOICES"

Grupul parlamentar al minorităților naționale, în colaborare cu Forumul European al Romilor și Nomazilor, organism consultativ al Consiliului Europei, și Partida Romilor Pro Europa organizează în perioada 6-7 aprilie 2016, conferința "THE FORGOTTEN VOICES", eveniment organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor.

La această conferință dedicată Zilei internaționale a romilor participă și domnul Gruia Ioan Bumbu alături de  reprezentanți ai Instituției Președintelui României, reprezentanți ai Guvernului României, personalități politice naționale, delegați ai Forumului European al Romilor și Nomazilor, organism consultativ al Consiliului Europei, reprezentanți oficiali ai misiunilor diplomatice și ai ambasadelor în România, personalități din mediul academic și societatea civilă, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

Ziua Internațională a Romilor a fost adoptată în cadrul primului Congres Internațional al Romilor desfășurat la Londra, în anul 1971.

În România, ziua de 8 aprilie este recunoscută prin Legea nr.66/2006 ca "Sărbătoarea etniei romilor din România". Legea a fost adoptată de Parlamentul României la inițiativa deputatului romilor, domnul Nicolae Păun.

Această importantă zi pentru romii de pretutindeni reprezintă, pe de o parte, un prilej de a celebra cultura, istoria și contribuția romilor în societate, iar pe de altă parte, un cadru favorabil pentru a semnala problemele majore cu care se confruntă romii din toată Europa.

 

Read more...

CONCERT DE PRICESNE

Consiliul județean Alba prin Centrul de Cultură Augustin Bena Alba și în parteneriat cu Arhiepiscopia ortodoxă Alba Iulia organizează în luna aprilie un turneu cu concerte de muzică religioasă la care își vor da concursul soliștii Centrului de Cultură Augustin Bena Alba: Roxana Reche, Floricica Moga, Maria Filimon, Dorina Narița și Cătălin Hașa, Leontina Fărcaș și grupul vocal ,,Muguri de Tezaur,, și grupul coral al Seminarului teologic ortodox și al Facultății de teologie ortodoxă din Alba Iulia.  Turneul va avea loc în localitățile Alba Iulia, Teiuș și Ocna Mureș după următorul program:
10 aprilie, ora 18 - Alba Iulia, Catedrala Unității Naționale (Schit)
17 aprilie, ora 18 - Teiuș, Biserica Sfântul Nicolae
24 aprilie, ora 12 - Ocna Mureș, Biserica Sfântul Apostol Andrei
Aranjamentul și conducerea muzicală a întregului eveniment este semnată de Alexandru Pal. 
Alexandru Pal a absolvit Academia de muzică din București și și-a început cariera muzicală sub îndrumarea naistului Gheorghe Zamfir, devenind unul dintre cei mai apreciați studenți ai maestrului și fiind prezent în spectacolele acestuia din țară și străinătate. În prezent este dirijorul ansamblului folcloric al Centrului de Cultură Augustin Bena Alba și profesor de nai la Liceul de arte din Alba Iulia.
Ansamblul folcloric al Centrului de Cultură Augustin Bena Alba a luat ființă în anul 2008 sub bagheta dirijorului Gheorghe Burz. Începând cu vara anului 2009 dirijorul ansamblului este naistul Alexandru Pal. Ansamblul are în componență orchestra, ansamblul de dansuri și cinci soliști vocali. În cei 8 ani de activitate, ansamblul a fost prezent în manifestări culturale prestigioase și în emisiuni radio și TV cu o largă audiență. Deasemenea ansamblul în totalitate sau membrii ai ansamblului au participat la festivaluri sau turnee în România, Belgia, Marea Britanie, Cehia, Germania, Elveția, Franța, Republica Moldova, Bulgaria și Egipt.  
Leontina Fărcaș și grupul de copii ,,Mugurii de Tezaur,, sunt deja o marcă a județului Alba, micii soliști vocali fiind prezențe importante în numeroase emisiuni TV de pe toate posturile specializate din radiouri și televiziuni. Leontina Fărcaș a slujit scena românească peste 40 de ani aducând în sufletele tuturor bucurie, liniște și voie bună. Din anul 1973 a ales să-și împletească în mod armonios destinul de valoroasă interpretă cu cel de pedagog astfel încât în acest moment aproape toți interpreții valoroși de folclor din județul Alba au fost formați sub directa ei îndrumare. În cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba a format grupul vocal ,,Muguri de Tezaur,, alături de care cântă de mai bine de nouă ani. Valoarea repertoriului lor, prestația artistică fără cusur și mai ales interpretarea de excepție a făcut ca acest grup să se bucure de succes și faimă fiind nelipsiți din marile evenimente culturale din țară.
Grupul Coral al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan" și al Facultății de Teologie Ortodoxa Alba Iulia este format din elevi și studenți ai celor două instituții de învățământ ce provin din județele Alba, Mureș, Hunedoara, dar și din Republica Moldova, fiind pregătiți  pe plan muzical de pr. prof. Nicolae Topîrcean și conf.univ.dr. Adam Domin. Ei au participat la numeroase concerte și concursuri, în țară și străinătate. 
Bogdan Cornea, Emanuel Lazăr și Alexandru Grigoriță - tenori, Andrei Ciprian – Bariton și Silviu Sas – Bas, vor încerca alături de artiștii Centrului de Cultură "Augustin Bena" Alba să transmită liniștea duhovnicească, ortodoxă, prin cântece corale și pricesne tradiționale, specifice acestei perioade a Postului Mare.
prof. Daniela Floroian
Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686