Declarația comună a președintelui Biden și a președintelui von der Leyen

Declarația comună a președintelui Biden și a președintelui von der Leyen

Statele Unite și Uniunea Europeană au cea mai cuprinzătoare și dinamică relație economică din lume. Parteneriatul nostru se bazează pe valori și principii comune, inclusiv pe responsabilitatea de a ne proteja planeta pentru generațiile viitoare și de a ne apăra lucrătorii. În prezent, Statele Unite și Uniunea Europeană iau noi măsuri pentru a aprofunda relația noastră economică, pe măsură ce construim economiile energetice curate ale viitorului și abordăm provocările economice și de securitate națională comune.

Construirea economiilor curate ale viitorului

Statele Unite și Uniunea Europeană s-au angajat să abordeze criza climatică, să accelereze economia globală a energiei curate și să construiască lanțuri de aprovizionare cu energie curată rezistente, sigure și diversificate. Ambele părți recunosc faptul că aceste obiective se află în centrul Legii americane privind reducerea inflației și al Planului industrial Green Deal al UE. Prin construirea și consolidarea propriilor noastre baze industriale de energie curată și prin investiții în industriile viitorului, Statele Unite și Uniunea Europeană vor crea locuri de muncă bine plătite și vor declanșa cicluri virtuoase de inovare care vor reduce costurile pentru tehnologiile energetice curate pe piața mondială, făcând aceste tehnologii mai accesibile și promovând o tranziție energetică echitabilă la nivel mondial care nu va lăsa nicio comunitate în urmă.

Grupul operativ UE-SUA privind Legea privind reducerea inflației a aprofundat în mod productiv parteneriatul nostru cu privire la aceste obiective comune și a luat măsuri practice în ceea ce privește provocările identificate pentru a alinia abordările noastre privind consolidarea și securizarea lanțurilor de aprovizionare, a producției și a inovării pe ambele maluri ale Atlanticului.

Ne vom aprofunda cooperarea în ceea ce privește diversificarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice și baterii, recunoscând oportunitățile substanțiale de pe ambele maluri ale Atlanticului de a dezvolta aceste lanțuri de aprovizionare într-un mod solid, sigur și rezistent. În acest scop, intenționăm să începem imediat negocierile privind un acord specific privind mineralele critice în scopul de a permite ca mineralele critice relevante extrase sau prelucrate în Uniunea Europeană să fie luate în considerare pentru a îndeplini cerințele privind vehiculele nepoluante în cadrul creditului fiscal pentru vehicule nepoluante prevăzut în secțiunea 30D din Legea privind reducerea inflației. Acest tip de acord ar promova obiectivele noastre comune de stimulare a producției și prelucrării de minerale și de extindere a accesului la surse de minerale critice care sunt durabile, de încredere și fără abuzuri de muncă. Cooperarea este, de asemenea, necesară pentru a reduce dependențele strategice nedorite în aceste lanțuri de aprovizionare și pentru a ne asigura că acestea sunt diversificate și dezvoltate cu parteneri de încredere.

Recunoaștem, de asemenea, necesitatea de a face investiții îndrăznețe pentru a construi economii și baze industriale de energie curată, inclusiv în domeniul bateriilor pentru vehicule electrice și al hidrogenului curat. Astăzi, Statele Unite și Comisia Europeană au anunțat lansarea Dialogului privind stimulentele pentru energie curată pentru a coordona programele noastre de stimulare respective, astfel încât acestea să se consolideze reciproc. Ambele părți vor lua măsuri pentru a evita orice perturbare a fluxurilor comerciale și de investiții transatlantice care ar putea apărea din cauza stimulentelor lor respective. Lucrăm împotriva concurenței cu sumă nulă, astfel încât stimulentele noastre să maximizeze implementarea energiei curate și crearea de locuri de muncă și să nu conducă la câștiguri excepționale pentru interese private. Dialogul privind stimulentele pentru energie curată va deveni parte a Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie, unde va facilita, de asemenea, schimbul de informații privind politicile și practicile de pe lângă piață ale părților terțe - cum ar fi cele utilizate de Republica Populară Chineză (RPC) - pentru a servi drept bază pentru acțiuni comune sau paralele și pentru o promovare coordonată a acestor aspecte în cadrul forurilor multilaterale sau de altă natură.

Ne-am angajat să obținem un rezultat ambițios în cadrul negocierilor privind Aranjamentul global privind oțelul și aluminiul durabil până în octombrie 2023. Aranjamentul va asigura viabilitatea pe termen lung a industriilor noastre, va încuraja producția și comerțul cu oțel și aluminiu cu intensitate redusă de carbon și va restabili condițiile orientate spre piață la nivel global și bilateral. Împreună, vom stimula reducerea emisiilor în aceste sectoare cu intensitate ridicată a emisiilor de dioxid de carbon și vom egaliza condițiile de concurență pentru lucrătorii noștri. Acordul va fi deschis tuturor partenerilor care își demonstrează angajamentul de a contracara capacitatea excedentară care nu este de piață și de a reduce intensitatea carbonului în aceste sectoare.

Lucrăm împreună pentru a sprijini țările din întreaga lume în dezvoltarea economiilor lor pentru a asigura o creștere favorabilă incluziunii și rezilientă, promovând în același timp căi sustenabile pentru a ajunge la emisii nete zero, precum și pentru a spori securitatea lanțurilor de aprovizionare globale. Prin intermediul Parteneriatului G7 pentru infrastructură și investiții la nivel mondial, identificăm oportunități de a genera o finanțare publică și privată semnificativ mai mare pentru investiții de calitate în domeniul climei și al securității energetice în țările în curs de dezvoltare. De asemenea, promovăm o agendă ambițioasă de evoluție a băncilor multilaterale de dezvoltare, începând cu Banca Mondială, pentru a răspunde mai bine provocărilor globale, cum ar fi schimbările climatice, îmbunătățind în același timp activitatea acestora în ceea ce privește reducerea sărăciei și îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Recunoscând istoria noastră comună, precum și viziunile noastre comune pentru viitor, credem că schimburile între oameni consolidează parteneriatul transatlantic, în special pentru generațiile tinere. Vom discuta despre cum să ne aprofundăm cooperarea.

Împreună pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei

Statele Unite și Uniunea Europeană au adoptat o poziție puternică și unită împotriva războiului ilegal, nejustificat și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Împreună cu o largă coaliție de parteneri, am impus sancțiuni rapide și radicale care reduc veniturile Rusiei pentru a-și finanța războiul și baza militaro-industrială. Putin a crezut că ne va diviza, și totuși suntem mai uniți ca niciodată. Rămânem împreună în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina atât timp cât va fi nevoie.

În urmă cu un an, Statele Unite și Comisia Europeană au lansat un nou parteneriat pentru a reduce rapid dependența Europei de combustibilii fosili ruși și pentru a accelera tranziția ecologică a Europei. Acest parteneriat a depășit obiectivele noastre, livrând Europei mai mult decât dublul livrărilor de gaze naturale lichefiate americane față de angajamentul nostru de bază. Remarcăm eforturile semnificative ale Europei de a-și diversifica aprovizionarea cu energie și de a accelera tranziția energetică, care au contribuit la limitarea impactului crizei energetice globale în Europa. Vom continua să lucrăm împreună pentru a promova securitatea și durabilitatea energetică în Europa prin diversificarea surselor, reducerea consumului de energie și reducerea dependenței Europei de combustibilii fosili. Vom continua, de asemenea, să ne coordonăm îndeaproape pentru a sprijini securitatea energetică a Ucrainei prin integrarea în continuare a acesteia pe piețele energetice europene. Ne vom continua cooperarea pentru piețe globale stabile și echilibrate și pentru securitatea aprovizionării și vom intensifica tranziția către o energie curată la nivel global, inclusiv prin eforturi de reducere a emisiilor de metan în sectorul energetic.

De asemenea, am dat împreună sancțiuni fără precedent, coordonate și eficiente, precum și alte măsuri economice, pentru a diminua și mai mult capacitatea Rusiei de a purta războiul său ilegal și sistemul său militar-industrial. Ne intensificăm activitatea comună pentru a aplica în mod agresiv sancțiunile și măsurile noastre de control al exporturilor și, de asemenea, pentru a pune capăt și a descuraja eludarea și completarea, inclusiv prin extinderea autorităților pentru a închide accesul Rusiei la toate intrările care pot sprijini mașina sa de război. În cadrul acestui demers, luăm împreună noi măsuri pentru a viza alți actori din țări terțe din întreaga lume pentru a întrerupe sprijinul pentru războiul Rusiei din orice colț al lumii în care acesta este identificat. Lucrăm în paralel pentru a limita și mai mult veniturile Rusiei, asigurând în același timp aprovizionarea continuă cu energie a piețelor emergente și a țărilor în curs de dezvoltare prin intermediul plafonului de preț G7+ pentru țițeiul și produsele petroliere de origine rusă transportate pe mare. Vom continua să lucrăm împreună pentru a ne consolida restricțiile economice pentru a ne asigura că costurile pe care Rusia le suportă din cauza războiului său ilegal continuă să crească.

Statele Unite și Uniunea Europeană depun eforturi pentru a se asigura că Ucraina beneficiază de sprijinul de securitate, economic și umanitar de care are nevoie atât timp cât va fi nevoie. Am lucrat împreună pentru a furniza forțelor armate ucrainene echipamentul militar și instruirea de care are nevoie pentru a se apăra de agresiunea rusă. Împreună cu Ucraina, coprezidăm Platforma de coordonare a donatorilor multiagenție și, în conformitate cu parcursul său european, contribuim la avansarea agendei de reformă a Ucrainei, punând bazele unei creșteri durabile și ale reconstrucției și asigurându-ne că asistența este furnizată într-un mod coerent, transparent și responsabil. Ne menținem angajamentul de a oferi și de a mobiliza sprijinul internațional, inclusiv din partea sectorului privat, pentru stabilitatea economică și financiară a Ucrainei. Sprijinim Fondul Monetar Internațional să livreze un program ambițios până la sfârșitul lunii martie 2023 pentru a oferi Ucrainei sprijinul bugetar necesar pe tot parcursul și după 2023.

Consolidarea securității economice și a securității naționale

Statele Unite și Uniunea Europeană depun eforturi pentru a consolida, prin intermediul cooperării transatlantice, interesele noastre esențiale de securitate și rezistența economiilor noastre. Afirmăm că cooperarea noastră în vederea consolidării securității noastre economice și a securității naționale ar trebui să fie înrădăcinată în menținerea sistemului bazat pe norme. Ne vom continua activitatea prin intermediul Consiliului SUA-UE pentru comerț și tehnologie și al G7 și ne vom consolida coordonarea bilaterală prin însărcinarea șerpașilor noștri de a formula recomandări-cheie privind securitatea economică până în vară.

Vom continua să lucrăm la consolidarea securității noastre economice, răspunzând la amenințările concrete pe care le-am identificat. Statele Unite și Uniunea Europeană împărtășesc preocupări comune cu privire la provocările reprezentate, printre altele, de coerciția economică, de militarizarea dependențelor economice și de politicile și practicile care nu țin de piață. Ne vom continua activitatea prin intermediul Consiliului SUA-UE pentru comerț și tehnologie și al G7 pentru a consolida coordonarea reciprocă și cu alți parteneri cu aceleași preocupări în vederea diversificării lanțurilor noastre de aprovizionare și pentru a ne spori pregătirea colectivă, rezistența și descurajarea în fața politicilor și practicilor care nu sunt de piață și a coerciției economice.

Ne intensificăm cooperarea pentru a preveni scurgerile de tehnologii emergente sensibile, precum și de alte produse cu dublă utilizare, către destinații care prezintă motive de îngrijorare și care operează strategii de fuziune civil-militară. Controalele noastre respective existente în ceea ce privește exporturile, investițiile interne și cooperarea în domeniul cercetării sunt instrumente esențiale și trebuie actualizate pentru a corespunde unui mediu geostrategic în schimbare. Avem un interes comun în a împiedica capitalul, expertiza și cunoștințele companiilor noastre să alimenteze progresele tehnologice care vor spori capacitățile militare și de informații ale rivalilor noștri strategici, inclusiv prin investiții externe. Pe măsură ce ne dezvoltăm și ne actualizăm setul de instrumente, ne vom coordona eforturile de peste Atlantic pentru a evita retrocedarea oricăror exporturi și investiții controlate și vom continua să facem schimb de lecții și să încercăm să ne aliniem abordările, acolo unde este posibil, pentru a maximiza eficacitatea eforturilor noastre.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home4/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home4/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686