ACTIUNEA IULIU MANIU. Initiativa transilvaneana pentru refacerea miscarii national-taraniste

ACTIUNEA  IULIU  MANIU. Initiativa transilvaneana pentru refacerea miscarii national-taraniste

Pornind de la constatarea că trădările, tranzacțiile oneroase și nedemne precum și rătăcirile politico-doctrinare au scos PNȚ-CD de pe scena vieții politice, considerăm că pentru refacerea și recâștigarea poziției și demnității unui partid care a făcut istoria României moderne trebuie recompus și reparcurs itinerariul inițial și inițiatic de construire a acestui partid ca ieșire ”din labirint” prin înscrierea lui legitimă în spațiul public românesc. Acest parcurs trebuie articulat de câteva repere exponențiale:

În primul rând, relansarea partidului trebuie inițiată din spațiul lui originar, și anume, Ardealul și Banatul – sintagmă consacrată în discursul politic al lui Iuliu Maniu. Acest spațiu care a germinat gândirea și acțiunea politică românească modernă a rămas în percepția publică ca un rezervor de moralitate, rațiune și patriotism luminat cu puternice deschideri și racorduri europene.  Acest teritoriu cardinal al unității politice și statale românești ca teritoriu care a proiectat și cristalizat ideea și acțiunea național-țărănistă poate provoca recentrarea temei regionale și a regionalismului în dezbaterea publică românească. Tema regională EXCLUDE SECESIUNI în interiorul unității statale românești și respinge confiscarea acestei teme de către sistemul baronial de partid și de către fantasmele discursului politic etnocentric sau de autonomism etnic de factură medievală și, nu în ultimul rând, de către discursul politic al așa-numitului regionalism de expresie intelectualistă dar toxic și finanțat sau sponsorizat de fundații iredentiste din afara țării.

Tema regională presupune respectarea particularităților în strategiile de politici publice și a gestiunii statului, valorizarea potențialului regional, reechilibrarea centru-provincie în gestiunea resurselor și în dezvoltarea armonioasă a țării, complementaritate și solidaritate inter-regională, cultivarea unității în diversitate ca dinamică esențială a edificiului statal și național. Așa cum spațiul generic al PNL a fost Vechiul Regat, cel al PNȚ a fost Transilvania, adică Ardealul și Banatul, care, din perspectiva prezentului, ar putea trezi suspiciuni și critici de la anumiți băgători de seamă, demagogi ai statalității românești. Trebuie reamintite în acest sens cuvintele lui Iuliu Maniu din 1938, adresate lui Carol al II-lea: ”Între pietrele nestemate care împodobesc coroana Maiestății Voastre, nu e niciuna care să strălucească mai viu ca Ardealul și Banatul, prin devotament pentru unitatea statului național român și pentru monarhie, dar nu este nici una care să ceară cu atâta hotărâre să i se respecte drepturile democratice și tradițiile de libertate”. Aceste cuvinte relevă una dintre cele mai strălucite analize făcute vreodată în proximitatea raportului dintre centralism și regionalism, între patriotismul luminat și democrație. Resorturile unității statale țin de democrație și de gestiunea înaltă a particularismelor regionale care se aflau într-o indestructibilă unitate reprezentată de fidelitatea față de rege și statul unitar.

Pe aceste temeiuri de gândire și acțiune politică trebuie așezată relansarea mișcării național-țărăniste prin puterea exemplului regional și prin tactica reconstruirii ei de la bază. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că PNȚ-ul condus de Iuliu Maniu s-a format și ”a venit la putere pe poarta deschisă și pe baza unei opinii publice” în care spiritul local și regional generează un autentic spirit civic.

În al doilea rând, această platformă politică de reconstruire a mișcării național-țărăniste trebuie să producă o repoziționare programatică și doctrinară a acestei mișcări. S-a constatat că, începând din 1990, toate temele doctrinare lansate de PNȚ-CD au fost confiscate succesiv și într-un mod fraudulos. Tema națională și patriotică articulată istoric de Actul Unirii de la 1 decembrie 1918, al cărei artizan a fost Iuliu Maniu, a fost preluată și prelucrată într-un mod primitiv și agresiv de AUR, PUNR, PRM, Vatra Românească și alte ”adunături” politice și culturale. Tema țărănească a fost confiscată de făcătura fesenistă, numită PDAR, tema creștin-democrată, al cărei unic exponent a fost mulți ani PNȚ-CD, a fost subtilizată de PDL și mai nou de PNL. Toate aceste sustrageri și brigandaje doctrinare au profilat, în cele din urmă, validitatea opțiunilor politice ale PNȚ-CD după 1990, acesta fiind singurul partid care s-a instalat în viața politică post-comunistă cu înțelegerea profundă a realităților lumii contemporane. Confiscarea populistă și circumstanțială a acestor teme programatice și doctrinare au consacrat impostura și amatorismul politic al unei clase politice progresiv decredibilizate.  Din aceste motive, repoziționarea noastră doctrinară presupune:

1. Centrismul politic care în viziunea lui Iuliu Maniu însemna ”centrism în ideologie și pragmatism în acțiune”, cu valențe de centru-stânga, ce vizau economia cu finalități sociale, măsuri anti-monopoliste și anti-trust, echilibrul între economia dirijată și inițiativa particulară și concurența liberă, aspect actualizat de recenta criză economică mondială, solidarizarea socială, primatul muncii în ordinea socială.

2. Tema regională și descentralizarea administrativă și decizională ca practică a subsidiarității și ca terapie a corupției favorizate de un edificiu ultra-etatist și ultra-centralizat.

3. Morala creștină, toleranța și eticismul politic ce presupune devotamentul omului politic pentru binele public, simbolizat de personalitatea martirică a lui Iuliu Maniu, aspect care poate cristaliza un cod al omului politic manist.

4. Tema monarhică, ca obiectiv politic strategic care să reunească opțiuni ferme și responsabile și fidelități autentice pentru restaurarea monarhiei constituționale care, în cele din urmă, înseamnă refacerea conștiinței istorice și identitare a poporului român. Mișcarea național-țărănistă a fost singura consecvent pro-monarhică după anul 1989. Toți cei care împărtășesc opțiuni promonarhiste se pot regăsi în cadrul prezentei platforme politice. Prin urmare, ne exprimăm rezervele și non-angajarea în procesul electoral pentru alegerile prezidențiale.

Această platformă lansează un apel de refacere și asumare a unei noi mișcări național-țărăniste prin:

  • retragerea sau înlăturarea tuturor liderilor responsabili de eșecul politic al unui partid legitimat prin gândirea și acțiunea politică pentru formarea și promovarea democrației românești în timpul dictaturilor de orice fel
  • revenirea în primele rânduri a vechilor activiști onești, fideli și anonimi și a unei generații de tineri care nu au tranzacționat partidul și nu au urmat exemple negative de traseiști politici (ca foștii lideri și demnitari național-țărăniști dintre 1997–2000, deveniți nedemni slugoi și oportuniști politici)
  • revocarea prin orice mijloace a impostorilor care au confiscat ștampilele partidului și au tranzacționat patrimoniul doctrinar și moral-politic al acestuia, ascunzându-se paranoic sub pulpana statutului și a mașinațiunilor juridice și care au plasat PNȚ în ridicole telenovele politice. Este revoltător că cei care prin impostură și malefacțiuni statutare reprezintă astăzi conducerea PNT-istă reductibilă la ”ștampilă și tușieră” vînd și tranzacționează partidul aproape în fiecare lună din acest an electoral unor formațiuni de circumstanță și la fel de impostoare.
  • repudierea național-țărănismului taliban care sub masca unei false intransigențe s-a dovedit păguboasă și toxică pentru destinul mișcării național-țărăniste. Invocarea mitologică a fidelității față de trecutul partidului a fost, în fond, o mască care a ascuns incompetența iresponsabilă și culpabilă care a dus la scoaterea partidului din prim-planul scenei politice după anul 2000.
  • aderarea la această platformă politică trebuie să fie precedată de o autoanaliză și o autoexaminare în planul propriei conștiințe a celor care se angajează prin semnătură la refacerea mișcării național-țărăniste.

 

                                                                              Cluj Napoca, 1 septembrie, 2014

 

Grup de inițiativă

Prof. Univ. Dr. Doru Radosav (Cluj)

Aurel Gavrea, jurist (Sălaj)

Iuliu Hada, profesor (Alba)

Gheorghe Șiman, medic veterinar (Maramureș)

Mircea Trifu, inginer (Alba)

Emil Danci, inginer (Hunedoara)

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top